จักรวรรดิฝรั่งเศส

จงขอรับบัตรประชาชนด้วยนะ

ดินเเห่งความสุขกายสบายใจ จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ผนวกเข้ากับองค์กรณ์โลกใหม่

โดยจักรวรรดิเเห่งนี้ได้ปกครองโดยกษัตริย์เเละพระราชินีผู้เป็นยอดนักรบ ซึ่งประเทศเเห่งนี้ก็เข้าร่วมกับองค์กรณ์โลกใหม่เป็นที่เรียบร้อย

    กฏมณเฑียรบาล

    Share

    ????????
    ผู้มาเยือน

    กฏมณเฑียรบาล

    ตั้งหัวข้อ by ???????? on Fri Apr 26, 2013 3:43 pm

    1.ผู้ที่จะขึ้นเป็นองค์กษัตริย์เเละองค์ราชินีได้ จะต้องอภิเษกกับเชื้อพระวงศ์ ไม่ว่าชาติตนเองหรือต่างประเทศ หากไม่มี ก็อภิเษกกับใครก็ได้
    2.คำตัดสินขั้นเด็ดขาดทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับองค์กษัตริย์เเละองค์ราชินี
    3.องค์ราชินีจะปกครองเเละมีอำนาจฝ่ายในของพระราชวัง และองค์กษัตริย์จะปกครองทั้งพระราชวัง และคุมกองทัพทั้งหมด
    4.องค์กษัตริย์มีสิทธิ์มีสนมกี่คนก็ได้ เเต่องค์ราชินีจะสูงสุดเพียงผู้เดียว
    5.องค์ราชินีมีสิทธิ์ปลดสนม นางในและทุกคนในวังได้
    6.ผู้ที่จะเป็นองค์กษัตริย์เเละองค์ราชินีองค์ต่อไปได้ จะต้องประสูติจากองค์ราชินีองค์ก่อนเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่องค์ราชินีเเละพระราชินีองค์ก่อนไม่มีพระโอรสและพระธิดา โอรสและธิดาของมเหสีรอง ชายารอง สนมหรือบรรดาเจ้าหญิงต่างชาติและบรรดาธิดาขุนนางก็มีสิทธิ์ต่อไป
    7.ถ้าองค์กษัตริย์เเละองค์ราชินีทำผิดกฏ ฝ่ายสภาขุนนางก็จะทำการปลดองค์กษัตริย์เเละองค์ราชินีออกจากบัลลังค์ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
    8.ถ้าองค์กษัตริย์เเละองค์ราชินีหายสาบสูญเกินหนึ่งเดือน จะต้องถูกปลดจากตำแหน่งและขับไล่ไปเป็นประชาชนทันทีหรือในบางกรณีอาจจะเป็น เจ้าชายหรือเจ้าหญิงก็ได้
    9.พระบิดาและพระมารดาแห่งองค์กษัตริย์เเละ องค์ ราชินีที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่จะคอยช่วยดูเเล ทั่วพระราชวังร่วมกับองค์กษัตริย์เเละองค์ราชินี
    10.ถ้าองค์กษัตริย์เเละ องค์ราชินีมีพระชนม์มายุต่ำกว่า 15 ชันษา จะต้องเลือกเชื้อพระวงศ์ที่มีอายุมากกว่า 15 ชันษา มาเป็นผู้สำเร็จราชการเเทนไปก่อน จนกว่าองค์กษัตริย์เเละองค์ราชินีจะพ้นจากอายุ 14 ปี หรือโตเป็นผู้ใหญ่พอที่จะบริหารบ้านเมืองได้

    ตามกฏแล้ว กษัตริย์จะสามารถแต่งตั้งโอรสธิดาของพระองค์กับภรรยาคนไหนก็ได้แต่หากหมดบัลลังค์กษัตริย์ผู้ปราศจากพระญาติก็อาจจะกลายเป็นฟาโรห์พระองค์ สุดท้ายไปเลยของราชวงศ์ ดังนั้นขุนนางหรือใครที่ครองราชย์ต่อ ก็จะต้องอภิเษกกับราชินีม้าย หรือเจ้าหญิงจากกษัตริย์พระองค์ก่อนไปเลย แต่ในบางสมัยอาจจะมีพระราชินีถึงสองพระองค์ในเวลาเดียวกัน

      เวลาขณะนี้ Thu Jan 17, 2019 3:34 pm