จักรวรรดิฝรั่งเศส

จงขอรับบัตรประชาชนด้วยนะ

ดินเเห่งความสุขกายสบายใจ จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ผนวกเข้ากับองค์กรณ์โลกใหม่

โดยจักรวรรดิเเห่งนี้ได้ปกครองโดยกษัตริย์เเละพระราชินีผู้เป็นยอดนักรบ ซึ่งประเทศเเห่งนี้ก็เข้าร่วมกับองค์กรณ์โลกใหม่เป็นที่เรียบร้อย

  สนธิสัญญาการเป็นเมืองขึ้น

  Share

  สนธิสัญญาการเป็นเมืองขึ้น

  ตั้งหัวข้อ by เจ้าฟ้าหญิงเลไลน่า on Fri Apr 26, 2013 3:16 pm

  (1)สิ่งที่เป็นความปรารถนาคือ กาบรรลุถึงความตกลงอย่างเป็นธรรมในการคอบคลุมความสัมพันธ์ของฝรั่งเศสกับบรรดาประเทศข้าหลวง โดยมีการยืนยันต่อดินแดนแว่นแคว้นทั้งหลายว่าจะได้รับสถานภาพอันเหมาะสมในรัฐธรรมนูญอันจะมีขึ้นในอนาคต ในฐานะเป็นผู้ร่วมงานที่เท่าเทียมกับชาวฝรั่งเศส การค้ำประกันสนธิสัญญาและอธิปไตยของดินแดนแว่นแคว้นทั้งหลาย การปกครองป้องผลประโยชน์ของดินแดนแว่นแคว้นต่างๆรวมทั้งของเหล่าประชาชนพลเมืองของตนในเงื่อนไขอันยุติธรรมและสมเกียรติเฉกเช่นที่มีต่อแว่นแคว้นทั้งหลายและต่อรัฐบาลฝรั่งเศส

  (2)ประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองอันจำเป็นทุกประการ หรือบางประเทศอาจได้รับบางประการเท่านั้น

  (3)การที่บรรดาเจ้าผู้ครองแคว้นดินแดนแว่นแคว้นทั้งหลายแสดงความปราถนาใคร่จะเข้าร่วมเป็นประเทศใต้ปกครองของฝรั่งเศสเกิดจากข้อพิจารณาทั้งหลายอันสำคัญ 3 ประการอันได้แก่

  (ก)การเสียสละเพื่อเป็นราชพลีแด่กษัตริย์ พระราชินีผู้ทรงเป็นองค์พระมิ่งขวัญและการมีไมตรีจิตต่อในฐานะเป็น"พันธมิตรและสหาย"ผู้ซื่อสัตย์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีส่วนช่วยเหลือบางประการในสถานการณ์อันรุนแรงเช่นในเวลาปัจจุบันของฝรั่งเศส แม้ต้องเสี่ยงต่อการเสียสละบางประการตาม โดยที่มีอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งรัฐและสนธิสัญญาทั้งหลายมิถูกล่วงละเมิด

  (ข)ความปราถนาตามธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับเกียรติยศและความปลอดภัยในการช่วยเหลือประเทศของตนเองทุกรูปแบบเพื่อให้ได้สมาชิกผู้ทรงเกียรติเทียมบ่าเทียมไหล่กับประชาชาติแห่งจักรวรรดิฝรั่งเศสและเพื่อช่วยเหลือเหล่าภราดรของตนในราชสำนักแห่งฝรั่งเศสซึ่งอยู่ภายใต้ร่วมฉัตรเเห่งราชบัลลังก์ให้ก้าวขึ้นสู่การดำรงสถานภาพเต็มที่และ

  (ค)เพราะเล็งเห็นว่าในระยะยาวจักรวรรดิรูปแบบเช่นว่านั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถยังประโยชน์ในหลายลักษณะแก่บรรดาเจ้าผู้ครองดินแดนแว่นแคว้นและอาณาจักรประชาราษฎร์ในของตน

  (4)พลเมืองของดินแดนแว่นคว้นต่างๆมิใช่พลเมืองของฝรั่งเศส แต่ดินแดนของแต่ละแว่นแคว้นเป็นดินแดนของฝรั่งเศส และกฎหมายของฝรั่งเศสหรือราชสำนักแห่งฝรั่งเศสใช้กฏควบคุมประเทศใต้ปกครองได้

  (5)เรื่องราวอันเป็นส่วนตัวหรื่อเกี่ยวข่องกับราชวงค์ ต้องตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองบางประการอีกเช่นกัน และความตกลงยุติข้อพิพาทบางประการซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจสูงสุดจะยังคงอยู่ในพระราชอำนาจของกษัตริย์ พระราชินี และจะดำเนินการโดยรัชทายาทมิใช่ข้าหลวงใหญ่แห่งสภา


   เวลาขณะนี้ Thu Jan 17, 2019 3:33 pm