จักรวรรดิฝรั่งเศส

จงขอรับบัตรประชาชนด้วยนะ

ดินเเห่งความสุขกายสบายใจ จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ผนวกเข้ากับองค์กรณ์โลกใหม่

โดยจักรวรรดิเเห่งนี้ได้ปกครองโดยกษัตริย์เเละพระราชินีผู้เป็นยอดนักรบ ซึ่งประเทศเเห่งนี้ก็เข้าร่วมกับองค์กรณ์โลกใหม่เป็นที่เรียบร้อย

  ประวัติพระราชวังหลวง

  Share

  ????????
  ผู้มาเยือน

  ประวัติพระราชวังหลวง

  ตั้งหัวข้อ by ???????? on Tue Apr 23, 2013 12:17 pm

  พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาปี 2013 ก่อเป็นกำเเพงสูงทึบเป็นชั้นๆ ขึ้นไป โดยมีพระราชวังอบู่ข้างบน อันเป็นที่ประทับเชื้อพระวงศ์ปลายเเถว เเละของขุนนางข้าหลวงทั้งหลาย ถึงเเม้จะสูงแต่ก็มีทางลาดเพื่อเดินหรือขี่ม้าขึ้นไป

  กำแพงพระราชวังประดับตกแต่งด้วยจิตรกรรมสีสดใส เรียกว่า ภาพปูนเปียก (frescoes) ซึ่งเป็นภาพที่วาดลงบนผนังกำแพงในขณะที่ปูนที่ใช้ฉาบยังชื้นอยู่

  พระราชวังเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ และความมั่งคั่งพระราชวังบางแห่งมี 2 ชั้นมีหลังคาราบ และมีห้องถึงพันห้อง
  บางห้องใช้เก็บสมบัติ บางห้องเป็นห้องที่ช่างมีฝีมือประดิษฐ์สิ่งของให้กับกษัตริย์ ห้องที่สำคัญที่สุดคือท้องพระโรงของกษัตริย์ซึ่ง พระองค์ใช้เพื่อพบปะข้าราชบริพารและประกาศพระราชโองการ บางครั้งห้องนี้ประดับด้วยภาพวาดหรือหินแกะสลักเป็นภาพการทำสงครามหรือภาพกษัตริย์ขณะออกล่าสัตว์กษัตริย์ทรงภูมิใจในพระราชวังของพระองค์ดังเห็นได้จากข้อความต่อไปนี้
  "เหล่าศัครูในถิ่นแดนไกลไปทางตะวันตกได้ยินกิตติศัพท์เรื่องการปกครองของข้า จึงนำเงิน ทอง... อูฐและเครื่องบรรณาการต่างๆมาบรรณาการ และมาจุมพิตที่บาทของข้า ข้าสร้างวังให้เหมาะแก่สถานะกษัตริย์"

   เวลาขณะนี้ Thu Jan 17, 2019 3:47 pm