จักรวรรดิฝรั่งเศส

จงขอรับบัตรประชาชนด้วยนะ

ดินเเห่งความสุขกายสบายใจ จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ผนวกเข้ากับองค์กรณ์โลกใหม่

โดยจักรวรรดิเเห่งนี้ได้ปกครองโดยกษัตริย์เเละพระราชินีผู้เป็นยอดนักรบ ซึ่งประเทศเเห่งนี้ก็เข้าร่วมกับองค์กรณ์โลกใหม่เป็นที่เรียบร้อย

  ระดับยศขุนนาง

  Share

  ????????
  ผู้มาเยือน

  ระดับยศขุนนาง

  ตั้งหัวข้อ by ???????? on Fri Apr 26, 2013 3:51 pm

  -เสนาบดีการคลัง
  หน้าที่คือรับผิดชอบการเงินของจักรวรรดิทั้งหมดที่เกิดจากรายได้เเละรายเสียของเเผ่นดิน

  -เสนาบดีเกษตราธิการ

  -เสนาบดีกลาโหม
  หน้าที่คือ เป็นผู้ตรวจจดหมายและของส่งหากษัตริย์ กับพระราชินี

  -เสนาบดีมหาดไท
  หน้าที่คือ เป็นผู้สำเร็จราชการฝ่ายในพระราชวัง เเละทำหน้าที่ใกล้ชิดกษัตริย์กับพระราชินีมากที่สุด

  -เสนาบดี (ฝ่ายซ้ายดูเเล คิดเรื่องภาษี ตรวจเรื่องความบกพร่องของภาษี) (ฝ่ายขวาดูเเลการคลัง)
  หน้าของมันเป็นเหล่าผู้ช่วยท่านวิเซียร์ มีอำนาจรองโดยตรง เเละคอยตรวจการณ์เเผ่นดิน

  -มหาอำมาตย์
  ดูเเลการจัดไพร่พล เสบียงอาหารเเละพาหนะ

  -อำมาตย์
  ดูเเลเรื่องชลประทาน ดูเเละกระทรวงการคลัง ตรวจงบภาษี

  -ดยุค
  หน้าของเขามีอำนาจรองจากองค์กษัตริย์เเละสมเด็จพระราชินีนาถโดยตรง ซึ่งท่านทำหน้าที่เเบ่งเบาภาระของกษัตริย์อย่างจริงจัง ท่านจะต้องดูเเล คอยกุมอำนาจรองจากกษัตริย์ มีอำนาจปกครองทั้งเมือง ยังเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ เเทนองค์กษัตริย์ สมเด็จพระราชินีนาถ ควบคุมการค้าขาย ควบคุมการเก็บภาษี นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดูเเลรับผิดชอบในการสร้างเขื่อน ขุดคลองเเละสร้างยุ้งฉางเพื่อเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร คอยดูเเลการสงคราม ที่นา การเกษตร การชลประทาน คุมพระราชวัง บรรณาการจากต่างเเดน เเละเป็นประธานศาลสูงสุด

  -มาร์ควิส
  ทำหน้าที่การคลังและการทหาร

  -มาร์เกรฟ
  ทำหน้าที่ ดูเเลควบคุมกองทหาร นับจำนวนทหาร อำนาจรองจากกษัตริย์เเละเเม่ทัพ

  -เคาทส์หรือเอิรล์
  ทำหน้าที่ บัญชาการกองทหารรักษาพระองค์

  -วิสเคาทส์
  ทำหน้าทีการสาธารณูปโภค

  -บารอน
  ทำหน้าที่เก็บภาษี ดูแลความประพฤติของประชาชน

  -เซอร์

  -ท่านชาย (บุตรของขุนนางที่เกิดจากภรรยาเอก)

  -คุณชาย (บุตรของขุนนางที่เกิดจากภรรยารอง)


  ฝ่ายหญิง

  -ท่านผู้หญิง (ภรรยาเอกผู้ที่ได้เดินเคียงข้างขุนนาง) (หรือธิดาของขุนนางที่เกิดจากภรรยาเอก)

  -ท่านหญิง (ธิดาขุนนาง)

  -คุณหญิง (ภรรยาเอกในชั้นรองของขุนนาง)

  -คุณนาย (ภรรยารองของขุนนาง)

  -คุณหนู (ธิดาของขุนนางที่เกิดจากภรรยาเอก)

  -นายหญิง (ธิดาของขุนนางที่เกิดจากภรรยารอง)

  -ดัสเชส
  หน้าของเขามีอำนาจรองจากองค์กษัตริย์เเละสมเด็จพระราชินีนาถโดยตรง ซึ่งท่านทำหน้าที่เเบ่งเบาภาระของกษัตริย์อย่างจริงจัง ท่านจะต้องดูเเล คอยกุมอำนาจรองจากกษัตริย์ มีอำนาจปกครองทั้งเมือง ยังเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ เเทนองค์กษัตริย์ สมเด็จพระราชินีนาถ ควบคุมการค้าขาย ควบคุมการเก็บภาษี นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดูเเลรับผิดชอบในการสร้างเขื่อน ขุดคลองเเละสร้างยุ้งฉางเพื่อเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร คอยดูเเลการสงคราม ที่นา การเกษตร การชลประทาน คุมพระราชวัง บรรณาการจากต่างเเดน เเละเป็นประธานศาลสูงสุด

  -มาร์ชันเนส

  -มาร์เกฟวิน

  -เคาทส์เตส
  เสนอชื่อวุฒิสมาชิก

  -วิสเคาทส์เตส
  ทำหน้าทีการสาธารณูปโภค

  -บารอนเนส
  มีหน้าที่ รับลงทะเบียนพลเมือง

   เวลาขณะนี้ Thu Jan 17, 2019 3:30 pm